O spoločnosti

Spoločnosť STING-ENERGO, s. r. o. Banská Bystrica vznikla v roku 2003 za účelom poskytovania energetických služieb ako sú výroba a predaj tepla, dodávka a montáž dvojčidlových elektronických pomerových rozdeľovačov nákladov tepla RME 95 BRUNATA, ktorých je od roku 2004 exkluzívnym licencovaným dodávateľom. V tejto oblasti má aj mnohé skúsenosti a množstvo realizovaných montáží. Od svojho prvopočiatku sa spoločnosť zaoberala dodávkou a montážou RME 95, energetickými auditmi a prevádzkou zdrojov tepla, pričom je držiteľom licencie MH SR číslo T0455/2004 na pre výrobu a rozvod tepla, výrobou a rozvodom elektrickej energie a distribúciou plynu.

Popri dodávke produktov vysokej technickej úrovne a spoľahlivosti kladie spoločnosť STING-ENERGO, s. r. o. dôraz na kvalitné služby – energetické audity, poradenstvo, projektovú štúdiu, projektovú dokumentáciu, dodávku meracej a regulačnej techniky, montáž, záručný a pozáručný servis. Ďalším spektrom spoločnosti je výstavba a rekonštrukcia energetických diel. V oblasti výroby tepla sa spoločnosť orientuje na výstavbu tepelných zdrojov s využitím alternatívnych zdrojov tepla. Ide o využitie slnečného žiarenia na podporu prípravy teplej úžitkovej vody.