Referencie

Oblasti výrobného programu

– dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov tepla
– odpočty, rozúčtovanie nákladov tepla a fakturácie
– energetický audit
– predprojektovú štúdiu a projektovú dokumentáciu
– vyváženie a hydraulické vyregulovanie vykurovacích sústav
– dodávku a montáž termostatických ventilov
– výroba a distribúcia tepla
– výstavbu zdrojov tepla

Referecie – výroba tepla

– Rekonštrukcia tepelného hospodárstva SOU hutnícke Podbrezová
– Rekonštrukcia tepelného zdroja ČOV Banská Bystrica
– Rekonštrukcia tepelného zdroja VEOLIA Banská Bystrica
– Rekonštrukcia tepelného zdroja VEOLIA Rimavská Sobota
– Rekonštrukcia tepelného zdroja SVB Skuteckého Banská Bystrica
– Rekonštrukcia tepelného zdroja SVB ROBŽE Banská Bystrica
– Rekonštrukcia tepelného zdroja so solárnym systémom SVB Hašková Banská Bystrica
– Rekonštrukcia tepelného zdroja Hotel Prameň Dudince
– Rekonštrukcia tepelného hospodárstva ZDŠ Pieninská Banská Bystrica
– Výstavba tepelného zdroje SVB Sládkovičova Banská Bystrica
– Výstavba tepelného zdroje so solárnym systémom SVB Slnečná Banská Bystrica
– Výstavba tepelného zdroje VB Tatranská Banská Bystrica
– Výstavba solárneho systému VB Podháj Banská Bystrica
– Výstavba solárneho systému VB Tatranská Banská Bystrica

V oblasti distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody sa orientujeme na využívanie predizolovaných potrubí oceľových, plastových (PEX) ako aj medených.

Referencie – distribúcia tepla

– Rekonštrukcia rozvodov TÚV SPOOL Lučenec
– Rekonštrukcia rozvodov ÚK SPOOL Lučenec
– Výstavba rozvodov ÚK OÚ Utekáč
– Výstavba rozvodov ÚK Zvolenská teplárenská Zvolen
– Výstavba rozvodov ÚK BUČINA DDD Zvolen
– Rekonštrukcia rozvodov ÚK ČOV Veľký Krtíš
– Rekonštrukcia rozvodov ÚK vlastného tepelného hospodárstva

Dodávka a montáž meracej a regulačnej techniky pre hydraulické vyváženie vykurovacích sústav a meranie tepla:

Bytové družstvo Brezno
Bytové družstvo Poprad
Spoločenstvá vlastníkov bytov Banská Bystrica
Spoločenstvá vlastníkov bytov Poprad
Spoločenstvá vlastníkov bytov Brezno

Rozúčtovanie nákladov tepla podľa pomerových rozdeľovačov nákladov

Spoločenstvá vlastníkov bytov Banská Bystrica
Spoločenstvá vlastníkov bytov Poprad
Spoločenstvá vlastníkov bytov Brezno
Bytové družstvo Brezno
Mestský podnik bytového hospodárstva a služieb Svit

Výroba a distribúcia tepla

Spoločenstvá vlastníkov bytov Banská Bystrica
Spoločenstvo vlastníkov bytov Závadka nad Hronom

Zmluvní partneri pre rozúčtovanie tepla podľa PRVN

Mestský bytový podnik Poprad 16.580 ks

Spoločenstvá vlastníkov bytov Poprad 3.426 ks
Mestský podnik bytového hospodárstva a služieb Svit 773 ks

Mestský podnik bytového hospodárstva Kežmarok 129 ks

Bytové družstvo Brezno 8.065 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Brezno 2.699 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Kremnica 1.282 ks
Bytové družstvo Banská Bystrica 88 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Banská Bystrica 19.958 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Veľký Krtíš 121 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Zvolen 670 ks
Spoločenstvá vlastníkov bytov Banská Štiavnica 96 ks
Celkom PRVN 53.587 ks