Rozúčtovanie

STING – ENERGO sa od svojho vzniku venuje spracovaniu vyúčtovania nákladov tepla a vody. Spracovanie údajov prebieha na licencovanom software, priamo v regióne klienta, tak aby komunikácia medzi spracovateľom a príjemcom prebiehala optimálne. Tento postup je dǒležitý aj pre operatívny servis. Naše ceny za rozúčtovanie tepla a vody sú najnižšie v pomere k rozsahu poskytovaných služieb.

Obnova bytového fondu vedie aj k zmenám odberu tepla a teplej vody. Tieto zmeny ǔzívania objektov si vyžadujú aj zmenu distribúcie tepla a vody v objekte, čo zabezpečí dǒsledné hydraulické vyregulovanie systémov ÚK a TV. Pred realizáciou týchto činností je nutné objekt dǒsledne zmapovať a pripraviť projektovú dokumentáciu.

Energetické diela realizujeme v spolupráci s fundovanými spolupracovníkmi a realizujeme ich v celom rozsahu a to od výroby tepla cez jeho distribúciu až k spotrebe. V ostatnom období realizujeme diela s využitím alternatívnych a obnoviteľných zdrojov tepla, najmä slnečnej energie.

Vplyv záznamu jednotiek od umiestnenia PRVN
12 rád ako šetriť teplom