Tepelné hospodárstvo

Spoločnosť Sting – Energo na základe dlhodobej činnosti v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody, považuje rozvoj tohto odvetvia za kľúčový pre vytváranie užívateľskej pohody koncového spotrebiteľa s prihliadnutím na ekonomickú rentabilitu prevádzky.
Naša spoločnosť na základe Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 2006T0193 vyrába a distribuuje teplo z vlastných a prenajatých tepelných zdrojov a tepelných rozvodov. V súčasnej dobe zabezpečuje naša spoločnosť teplo pre komunálnu a komerčnú sféru v zasobovacom území Banská Bystrica, Zvolen a Závadka nad Hronom.
Ďalšou činnosťou pri prevádzke tepelných zdrojov je poskytovanie odborného dohľadu na základe zmluvy o technickom poradenstve. Kde naša spoločnosť zabezpečuje odborný dohľad nad prevádzkou tepelných zdrojov, ktorých vlastníkom sú prevažne SVB. Vytvárame tak predpoklad ekonomickej prevádzky tepelného zdroja s dodržaním všetkých legislatívnych a zákonných podmienok prevádzky takých zariadení.

Banská Bystrica: Spoločenstvá vlastníkov bytov – 5 objektov, komerčná sféra – 1 objekt
Zvolen: Vlastníci bytov – 26 objektov, spoločenstva vlastníkov bytov – 8 objektov, komerčná sféra – 4 objekty
Závadka nad Hronom: Spoločenstvá vlastníkov bytov – 1 objekt