O spoločnosti

Vitajte na stránke našej spoločnosti. Ak chcete skvalitniť vaše tepelné hospodárstvo, postaviť kotolňu s možnosťou využitia solárnej techniky, zreálniť spotrebu vášho objektu, prípadne máte záujem o prerozdeľovanie nákladov tepla, ste na správnej adrese. Toto všetko vieme pre vás zabezpečiť.

O nás:

Spoločnosť STING-ENERGO s.r.o. vznikla v roku 2003 a od samého začiatku sa angažovala v oblasti energetických služieb. Je členom Cechu vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií (CVTTI) a zakladajúcim členom Asociácie rozúčtovateľov tepla a vody (ARTAV). Našou prioritou je poskytovanie stálych a kvalitných služieb v tejto oblasti, čo nám umožňuje tím odborne zdatných zamestnancov a fundovaných externých spolupracovníkov.

Obchodná činnosť:

Naša činnosť v oblasti energetických služieb sa orientuje na výrobu a distribúciu tepla z vlastných a aj prenajatých tepelných zdrojov a tepelných rozvodov.

Poskytovanie odborného dohľadu nad prevádzkou tepelných zdrojov iných vlastníkov na základe zmluvy o podpornej energetickej službe, čím vytvárame predpoklad ekonomickej prevádzky tepelného zdroja s dodržaním všetkých legislatívnych a zákonných podmienok prevádzky takých zariadení.

Dodávka a následná starostlivosť o pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov, so spracovaním odpočtov, dát a následného vyúčtovania nákladov tepla. Spracovanie posudkov na energetickú efektívnosť prevádzky tepelných zdrojov. Výstavba tepelných zdrojov s využitím obnoviteľných zdrojov tepla a slnečnej energie.

Ponúkame Vám:

– dodávku a montáž pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) s diaľkovým odpočtom
– zabezpečenie odpočtov PRVN a vodomerov
– spracovanie údajov a vyúčtovania nákladov na teplo a vodu
– prevádzku vášho tepelného hospodárstva na základe nájomnej zmluvy a URSO-m schválenou kalkuláciou ceny tepla
– poradenstvo pri prevádzke vášho tepelného zdroja s možnosťou poskytnutia odbornej obsluhy
– spracovanie posudku efektívnosti prevádzky vášho energetického zariadenia s návrhom riešení a optrení
– výstavba tepelného zdroja s možnosťou využitia slnečnej energie.

Potrebujete poradiť s prevádzkou tepelného zdroja?
Máte záujem prerozdeľovať náklady tepla a vody?
Láka Vás využívanie obnoviteľných zdrojov tepla a slnečnej energie?

Staňte sa našim klientom.