Výroba tepla a energetické služby

STING – ENERGO je výrobca a distribútor tepla, ktorý zabezpečuje dodávku tepla z vlastných kotolní a z kotolní prenajatých od iných subjektov. V príslušných zásobovacích územiach je naša cena tepla najnižšia.

Energetická služba poskytovaná našou spoločnosťou zabezpečí optimalizáciu prevádzky zdroja tepla, bez zmeny vlastníckych vzťahov, ale s maximálnym využitím výhod veľkého odberateľa primárnych energií.